หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมประชุม สัมมนาครู อาจารย์ "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร และ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนาครู อาจารย์ "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ" ณ โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค  เพื่อนำแนวทางการประชุมมาปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  การเขียนสมุดบันทึกความดีของนักศึกษา ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อรองรับการประกันสถานศึกษาภายนอก


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720