หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีปฏิทินพบกลุ่มนักศึกษาวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


ปฏิทินพบกลุ่มนักศึกษาวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร
หลักสูตรพุทธศักราช 2551  (กลุ่ม  234703)
ที่
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมการสอน
สถานที่พบกลุ่ม
1
6 พ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษา/พบกลุ่มครั้งที่ 1
พันร.ศสร.
2
13 พ.ย. 54
วิเคราะห์ผู้เรียน/จัดกลุ่มสาระการเรียน/พบกลุ่มครั้งที่ 2
บรูณาการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
3
20 พ.ย. 54
พบกลุ่มครั้งที่ 3/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
4
27 พ.ย. 54
พบกลุ่มครั้งที่ 4/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
5
4 ธ.ค. 54
พบกลุ่มครั้งที่ 5/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
6
11 ธ.ค. 54
พบกลุ่มครั้งที่ 6/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
7
18 ธ.ค. 54
พบกลุ่มครั้งที่ 7/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
8
25 ธ.ค. 54
พบกลุ่มครั้งที่ 8/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
9
1 ม.ค. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 9/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
10
8 ม.ค. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 10/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
11
15 ม.ค. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 11/บรูณการวิชาที่ 3
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ คลองหก
นอกสถานที่
12
22 ม.ค. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 12/บรูณการวิชาที่ 3
กศน.แขวงบ้านพานถม
13
29 ม.ค. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 13/บรูณการวิชาที่ 4
โครงการธรรมะต้านยาเสพติด
กศน.แขวงวัดสามพระยา
14
5 ก.พ. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 14
กศน.แขวงบ้านพานถม
15
12 ก.พ. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 15/บรูณการวิชาที่ 4
กศน.แขวงบ้านพานถม
16
19 ก.พ. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 16/บรูณการวิชาที่ 5
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นอกสถานที่
17
26 ก.พ. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 17/บรูณการวิชาที่ 5
กศน.แขวงบ้านพานถม
18
4 มี.ค. 55
พบกลุ่มครั้งที่ 18
กศน.แขวงบ้านพานถม
19
10 มี.ค. 55
สอบปลายภาค
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
20
11 มี.ค. 55
สอบปลายภาค
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720