หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ

ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุด 1

ขอบคุณเว็บไซด์ ภาษาอังกฤษออนไลน์.com ด้วยครับที่ทำให้นักศึกษามีฐานคำศัพท์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

แบบทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ชุดที่ 1 เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในบรรดาคำศัพท์ 350 คำ ถ้าเก่งหน่อยก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ค่อยๆ ไปก็แล้วกัน มีเวลาในการทำแบบทดสอบ 10 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่เหลือเฟือ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ
ทำให้ถูกต้อง 20 คำนะครับ เพื่อรับ password สำหรับทำแบบทดสอบชุดต่อไป


คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบชุดที่หนึ่ง จะมี password ไว้ให้แล้ว กรอกรหัสให้ถูกต้องจึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้
ส่วนรหัสผ่านตั้งแต่ชุดที่สอง จะได้รับก็ต่อเมื่อทำแบบทดสอบได้ถูกต้องทั้ง 20 คำ จึงจะได้ password สำหรับข้อสอบในชุดต่อไป

ขอบคุณเว็บไซด์ ภาษาอังกฤษออนไลน์.com ด้วยครับที่ทำให้นักศึกษามีฐานคำศัพท์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720