หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม กับ ชุมชนวัดใหม่อมตรส ร่วม "โครงการพัฒนาบำบัดในชุมชน"

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม กับ ชุมชนวัดใหม่อมตรส  ร่วม "โครงการพัฒนาบำบัดในชุมชน" ณ สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นในชุมชน และการแก้ไขผู้ติดยาโดยการบำบัด ป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก
สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี

บรรยายกาศการฟังบรรยาย

นั่งฟังอย่างตั้งใจ

เปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับสถาบันฯ

วิทยากรบรรยายได้ความรู้เยอะมาก

วิทยากรบรรยายได้ความรู้เยอะมาก

พฤติกรรมของผู้ที่ติดยา

เจ้าหน้าที่เขตพระนครกล่าวขอบคุณ

เจ้าหน้าที่เขตพระนครกล่าวขอบคุณ

ร่วมถ่ายรูป

นำชมบริเวณรอบนอก

นำชมบริเวณรอบนอก

งานฝีมือของผู้ที่มาบำบัด

งานฝีมือของผู้ที่มาบำบัด
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720