หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกับ ชุมชนวัดใหม่อมตรส เข้าร่วม "โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานบำบัดในชุมชน"

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  ร่วมกับชุมชนวัดใหม่อมตรส เข้าร่วม "โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานบำบัดในชุมชน"  กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบนำร่อง โดย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี เพื่อร่วมระดมความคิดการป้องกันยาเสพติด และบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด ในชุมชนให้ลดน้อยลง


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720