หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 14 -15 กันยายน 2556 กศน.เขตพระนคร จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ซึ่ง นางสาวสมใจ จินตนาผล ผอ.กศน.เขตพระนคร เป็นประธานสนามสอบ โดยการจัดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720