หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วม กิจกรรม " Thai Education for ASEAN Community"

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และนางสาววิมลทิพย์ ผ่องใส  ครู กศน.แขวงชนะสงคราม นำนักศึกษา กศน.เขตพระนคร ร่วม โครงการ “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” "Thai Education for ASEAN Community"  ณ  Hall 9  เมืองทองธานี เพื่อเรียนรู้และตระหนักถึงทิศทางการศึกษาไทย เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720