หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีเว็บความรู้เต็มๆ เกี่ยวกับ กศน.

https://sites.google.com/site/ksnsenangkhnikhm/home
http://wanghinlat.nfe-chumphae.com/document/evaluation_standards_Wanghinlat_55.pdf

ขอบคุณครู อำนาจ ไกยนารถ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720