หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกิจกรรม CAR FREE DAY

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556   กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกิจกรรม CAR FREE DAY กับ ชุมชนวัดใหม่อมตรส โดยได้นำของดีในชุมชนมาสาธิตและแสดง ได้แก่ การแทงหยวก และ การประดิษฐ์หัวสิงโต กับขบวน CAR FREE DAY ที่ขี่จักรยานไปตามฐานต่างรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนครกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720