หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมเชียร์นักวิ่งมาราธอน ในงาน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล นำคณะครู ร่วมเชียร์นักวิ่งมาราธอน ในงาน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26 ณ บริเวณ ถนนหน้าพระธาตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อ ส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะ และ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการออกกำลังกาย

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720