หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร (กศน.แขวงบ้านพานถม) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2556 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร  สั่งการให้ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"  ณ โรงแรมปึกเตียน คาบานาบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ครู กศน.ต้นแบบ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในตำราเรียนและสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งถ่ายทอด และ ส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.จดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน หรือบัญชีต้นทุนอาชีพ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720