หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 6 (8 ธันวาคม 56)

จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 6 (8 ธันวาคม 56)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สอนการเขียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเองเพื่อเสนอต่อสถานศึกษา
2. สอนการเขียนเรียงความร้อยแก้วจากเรื่องที่อ่าน "การศึกษาขั้นเทพ" โดยบูรณาการวิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
3. วิชาภาษาไทย ออกข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 10 ข้อ
4. เสนอรายชื่อโครงงานกลุ่มพร้อมหลักการและเหตุผล

กรต. ทุกสัปดาห์
1. บันทึกการเรียนรู้วันละ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ สัปดาห์ละ 10 คำ

ขอบคุณภาพจากป้าพนิจ จากโครงการจิตอาสาช่วยเหลือครูผู้สอน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720