หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมรับนโยบายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม.

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร นำบุคลากร กศน.เขตพระนคร ร่วมรับนโยบายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อรับมอบนโยบายสำคัญ 1. การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา 2.การรับสมัคร ครูศรช. 3.การทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 200 ชั่วโมง

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720