หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัมนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียน

เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัมนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่ออบรมเรียนรู้การทำข้อสอบรายวิชาเลือก การวิเคราะห์ข้อสอบ การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ข้อสอบที่ใช้สอบมีมาตรฐาน สามารถนำไปวัดความรู้ได้และเป็นธรรมมากที่สุด

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720