หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาธัยเขตพระนคร (กศน.แขวงบ้านพานถม) นำนักศึกษาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

เมื่อวันที่   5 ธันวาคม 2556 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาธัยเขตพระนคร (กศน.แขวงบ้านพานถม) นำนักศึกษาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9 ณ ชุมชนวัดใหม่อมตรส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นักศึกษาเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนักศึกษาส่วนหนึ่งได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ จุดอื่นๆ ตามความสะดวก อีกด้วย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720