หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศนแขวงบ้านพานถม กศน.แขวงเสาชิงช้า และ กศน.แขวงสำราญราษฏร์) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "เรียนรู้สู่ความจริง วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV"

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร (กศนแขวงบ้านพานถม กศน.แขวงเสาชิงช้า และ กศน.แขวงสำราญราษฏร์) นำนักศึกษา ร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "เรียนรู้สู่ความจริง วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV" ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งนักศึกษาได้รับการอบรม เรียนรู้เเรื่องโรคเอดส์ ได้สัมผัสกับผู้ป่วยโรคเอดส์ และสามารถนำความรู้มาป้องกันตนเองได้ 

โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายเครือข่าย เทเวศร์ประกันภัย  สก.กานต์กนิษฐ์ แห้นสันตติ ป.พัน 1 รอ. โรงเรียนวัดตรีทศเทพ และกลุ่มเยาวชนนครผึ้งพานถม ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720