หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมการรู้หนังสือ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กศน.เขตพระนคร ให้ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นายสงวน บรรจงดิษฐ์ ครู กศน.แขวงเสาชิงช้าเข้าประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมการรู้หนังสือ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนพาณิชยการจรัญสนิทวงค์กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720