หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำเดือนธันวาคม (ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2557)

โครงการบ้านอัจฉริยะ (ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2557 ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

จำนวนผู้รับบริการ ประมาณ 300 คน (ตุลาคม - ธันวาคม) ข้อมูลจากการสอบถามประธานชุมชน เจ้าของบ้านโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
จำแนกเป็น
1.ประชากรวัยแรงงาน
2.ชาวบ้านในชุมชน
3.นักศึกษา กศน.


หนังสือที่จัดส่งในโครงการ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ขวัญเรือน สตาร์ซอคเกอร์

ประธานชุมชนอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องของน้องการ์ตูน


ชาวบ้านที่เข้ามาหาประธานชุมชนกำลังอ่านขวัญเรือน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720