หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนครั้งที่ 15 (9 ภุมภาพันธ์ 2557)

การเรียนการสอนครั้งที่ 15 (9 ภุมภาพันธ์ 2557)

เรื่องที่แจ้ง แจ้งนักศึกษา กศน.ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าสอบ N_NET ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ตรวจสอบ คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)โดยให้นักศึกษาตรวจสอบและลงมือทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเองให้ครบ 200 ชั่วโมง (ใน facebook ห้อง อ.ปอ)

ประเด็นปัญหา ครูผู้สอนต้องเข้ารับการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C)โดยสโมสรลูกเสือนครนายกและสำนักงาน กศน.กทม.ณ ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก จึงฝากเรียนกับคุณครูอีกท่าน

วิธีแก้/ข้อเสนอแนะ 
1. ให้นักศึกษาศึกษาความรู้ด้วยตนเองผ่าน Social Network facebook ห้อง อ.ปอ
2. นักศึกษาที่คาดว่าจะจบเทอมนี้ให้ทำกิจกรรม กพช. ด้วยตนเอง โดยการเสนอโครงการให้ครูที่ปรึกษาทราบเพื่อนำเสนอสถานศึกษา

การสอนเสริม 3 ชั่วโมง++ครูปอพบนักศึกษา++
เนื่องจากพรุ่งนี้ครูไม่อยู่ไปอบรมลูกเสือ 3 วัน
1.การบ้าน ให้หาประวัติลูกเสือในประเทศไทย สำหรับคนเรื่องวิชาลูกเสือ
2.ให้อธิบาย คำว่า "คิดเป็น" โดยดูความหมายจาก internet แล้วสรุปเป็นคำพูดของนักศึกษาเองลงในเฟสบุคห้องครูปอ ทำทุกคนนะครับ (พูดทุกครั้งที่สอน จะพูดจนกว่าพวกเธอจะทำทุกคน)
3.เรื่องที่สำคัญ ไปทำกิจกรรมใดๆ มาแล้วมาเขียนขอ กพช.(สำหรับผู้ที่จะจบ) รูป คำบรรยาย จบข่าว
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720