หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C)โดยสโมสรลูกเสือนครนายกและสำนักงาน กศน.กทม.ณ ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก

เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร ได้ส่งบุคลากรในสังกัด จำนวน 2 คน คือ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นายไกรสีห์ ชูช่วย ครู กศน.แขวงวัดราชบพิธ เข้าร่วม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) โดยสโมสรลูกเสือนครนายกและสำนักงาน กศน.กทม.ณ ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก โดยมี นายธงธวัช ชลารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทยและที่ปรึกษาการดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รายงานสรุปผลการ เข้าร่วม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)ขอบคุณภาพจาก fb : ดร.วีระกุล อรัณยะนาค  Nakhonnayok Scout Club
 และ Kraisiha Choochuay 
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720