หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีอันดีงามในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามในชุมชน(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 กศน.แขวงบ้านพานถม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีอันดีงามในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามในชุมชน(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)
กิจกรรมหลัก
8.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม
9.00 - 11.00 น. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมการรดน้ำขอพร และวิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
เลี้ยงภัตรอาหารพระภิกษุ - สามเณร 
12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720