หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศนแขวงบ้านพานถม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีอันดีงามในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

เมื่อวันที่ 7 - 11 และ 14 - 18 เมษายน 2557 กศนแขวงบ้านพานถม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีอันดีงามในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส เพื่อส่งเสริมสุขภาพในประชากรสูงอายุและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายทุกวันวันละ ประมาณ 30 - 60 นาที
กิจกรรมหลัก
17.00 - 17.30 น. ลงทะเบียน
17.30 - 18.30 น. กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคส่งเสริมสุขภาพ

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720