หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 4 ( 8 มิ.ย. 57)

วันที่ 8 มิถุนายน 2557
การจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 4
09.00 - 12.00 น.
-  พิธีไหว้ครู นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมพิธีไหว้ครู ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง แขวงพระบรมมหาราชวัง  โดยในพิธีมีกิจกรรมไหว้ครู มอบดอกไม้ทดแทนคุณ และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

13.00 - 16.00 น.
-  ตรวจคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ตรวจสุขภาพ ตามฐานต่างๆ ทั้งการตรวจเลือด ตรวจความดัน ตรวจสุภาพจิต และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากคณะแพทย์โรงพยาบาลพระราม 2


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720