หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.เขตพระนคร


กศน.เขตพระนครเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2555กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงาน ซ่อม สร้าง กศน.ทำให้

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานทิศทางการจัดการศึกษา กศน.กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานลอยกระทง ณ สวนสันติชัยปราการ

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร


กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร


กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร


กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720